• Allt för ditt spabad, bastutunna och bastuflotte
Över 4000 st sålda spabad sedan 2014
Vid leverans av spabad

Vid leverans av spabad

Spabadet levereras på högkant. Kontrollera att ni fått rätt produkt och inspektera att det inte finns några fraktskador på spabadet. Om spabadet är fraktskadat rapportera detta till chauffören och se till att skadan noteras på fraktsedeln. Därefter går ni in och gör en felanmälan här.

Om det skulle finnas repor eller sprickor i bottenplattan på spabadet räknas det inte som skada, eftersom bottenplattans enda uppgift är att hålla isoleringen på plats och inte påverkar funktionen. Nu kan du avlägsna emballaget.

Spabadet ska stå på ett stabilt och jämt underlag, så som grus eller makadambädd. Ovanpå detta placeras exempelvis markisoleringsskivor (xps board) som spabadet kan stå på.

Alla elektriska installationer ska utföras av behörig elektriker. Elanslutningen är 3-fas 16 ampere (Gäller ej modell Svalbard och Orion, 1-fas 16 amp)). Man ska ha en separat jordfelsbrytare till spabadet i det utvändiga proppskåpet på huset. Arbetsbrytare ska installeras synlig och tillgänglig för serviceman. Hål för elkabel, borras lämpligast från insidan i maskinrummet på lämplig plats. El schema för behörig elektriker finns på insida av elektronikboxen

Serviceluckan sitter på samma sida som manöverpanelen (gäller ej modell Sarek).

Serviceluckan sitter med skruv (OBS! Skruvarna avlägsnas och dras åt för hand, ej med skruvdragare).

Fyll på vatten med en trädgårdsslang via filterhålen i spabadet. Vattnet skall täcka munstyckena och max fyllas upp till nederkant av nackkuddarna. Strömsätt ej spabadet förrän vattennivån är rätt. När vattnet är påfyllt, öppna serviceluckan och försäkra er om att det inte finns något läckage (pumpanslutningar kan vibrera loss vid transport).

Montera dit filterna, i filterhålen (OBS! ta av plastskyddet från filterna).

Strömsätt nu spabadet, tryck ej på några knappar på manöverpanelen inom 10 minuter, detta pga att spabadet gör en självkontroll. Förinställda grader kommer att nås inom 24 timmar.

Om spabadet ska sänkas ner i ett altangolv eller på något sätt gävas ner, måste en inspektionslucka om minst 80 cm lämnas på samma sida som manöverpanelen. Detta för att en serviceman ska kunna komma åt maskinrummet om det skulle behövas, samt att 70 cm runt de övriga sidorna vara tillgängliga för serviceman vid behov. Om spabadet byggs in i trall eller liknande så är det ägarens ansvar att se till att spabadet är åtkomligt för serviceman.